Berekening vakantiedagen

Op hoeveel vakantiedagen heb je recht als

  Arbeider
  Bediende (voltijds)
  Bediende (deeltijds)
  Arbeidsregeling identiek tijdens  vakantiedienstjaar
  Overgang van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling
  Overgang van een deeltijdse naar een voltijdse tewerkstelling
  Volledig veranderlijke deeltijdse regeling (= onregelmatige arbeidsprestaties)
  Werknemer in openbare diensten
 Grensarbeider tewerkgesteld in :  
 Schoolverlater (specifieke regeling jeugdvakantie)
 Werkloze