Berekening tijdskrediet

Persoonlijke gegevens

Naam rechthebbende
Leeftijd
Fiscaal statuut  
Kinderen ten laste    
Valide kinderen
Mindervalide kinderen
Aanvrager is mindervalide   
Andere personen ten laste    
Valide personen -65 jaar
Mindervalide personen -65 jaar
Valide personen +65 jaar
Mindervalide personen +65 jaar
Aanvrager is niet-hertrouwde weduwe/weduwnaar OF ongehuwde vader/moeder met kinderen ten laste  
Aanvrager woont  
Aanvrager woont in een gemeente die    
deel uitmaakt van het Vlaamse Gewest     

Loongegevens

Arbeidsstatuut
Brutoloon
Bruto-uurloon   
RSZ aan
Arbeidsregime voor opname tijdskrediet  uren/week
Voltijds arbeidsregime in het bedrijf  uren/week
Anciënniteit in het bedrijf  jaar
Beroepsloopbaan  jaar
Paritair comité (formaat = 000.00):    of
 

Simulatiegegevens

Type tijdskrediet
Onderbreking
Periode van de aanvraag
Vlaamse premie   
Type premie
Plaats van tewerkstelling  of postcode  
Is er een akkoord op ondernemingsniveau
ivm vlaamse premies?